Контакт - Совет на странски инвеститори

Влатко Стојановски
Телефон:  ++389 (0)2 3244 004;
e-mail: vlatko@mchamber.mk