Станете Членка

Како член на ФИЦ, вашата компанија ќе биде во позиција :

• Заеднички да се справува со најитните пречки во деловното опкружување;

Да предлагa и да се залага за промени во соодветната индустрија;

Да биде дел од настаните на ФИЦ и да учествува во активностите на ФИЦ

• Да ја подобрува  оперативната средина;

•  Да има редовна размена на информации и идеи со други странски компании и институции

• Да споделува позитивни практики и искуства.

 

Откако ќе станете членка на ФИЦ, поволностите можете да ги искористите  и како членка на Стопанската комора на Македонија, соодветно.

Станувајќи член на Советот на странски инвеститори и на Стопанската комора на Македонија ќе го најдете вашиот информатор, партнер, советник и промотор на сопствен бизнис дома и во странство.

 

ФОРМУЛАР ЗА ЧЛЕНСТВО >>>

ОДЛУКА ЗА ЧЛЕНСТВО >>>