Управен одбор на Советот на странски инвеститори

Виктор Мизо од Костал Македонија - претседател,
Никола Љушев од Македонски Телеком - потпретседател
Волфганг Маиер од ЕВН Македонија - потпретседател

Членови на Управниот одбор на Советот :

1.    Билјана Дескоска, Алајанс Оне Македонија
2.    Никола Љушев, Македонски Телеком 
3.    Волфганг Маиер, ЕВН Македонија 
4.    Марија Дуковска-Павловска, Макстил 
5.    Виктор Мизо, Костал Македонија 
6.    Боријан Борозанов, Џонсон Мети 
7.    Петер Коцен, Таб Мак 
8.    Ѓорѓи Тренкоски, Теламон
9.    Неџат Курт, ТАВ Македонија
10.    Николаос Вудурис, Жито Лукс 
11.    Сашко Наков, Амфенол Технолоџи 
12.    Владимир Златковски, Винербергер