Актуелни теми на дневен ред на седницата на Управен одбор на Советот на странски инвеститори

Управниот одбор на Советот на странски инвеститори при Стопанската комора на Северна Македонија одржа редовна седница на којашто се дискутираше за повеќе точки на дневниот ред поврзани со актуелни теми и економски состојби во земјата. ...

Мизо: Пред Македонија стојат сериозни предизвици на кои мора да се работи за да се задржи задоволството кај постојните и да се привлечат нови инвеститори

Виктор Мизо, директорот на КОСТАЛ Македонија неодамна беше избран за претседател на Советот на странски инвеститори при Стопанската комора. Во интервју за специјалната едиција ТОП 100 ИЗВОЗНИЦИ тој зборува за активностите на новото раководство на Советот за подобрување на бизниси климата и зголемува ...

Месечно обраќање на Кристофер Сандерс: Да не се носат одлуки за добивки на краток рок, да се мисли на одржливост на компанијата на долг рок

Најважниот аспект за кој што треба да зборуваме е одржливоста. За мене одржливоста значи правење добивка. Зашто ако го немате профитот, нема да може да го направите тоа што сакате да го направите, нема да може да не ги правите нештата кои не сакате да ги правите и на долг рок ќе ви помогне да се пог ...